top of page
Volunteer Connections. Together, anything is possible. Proudly serving Jackson County Indiana since
Được cung cấp bởi: 

Xin chào và chào mừng!

Jackson County United Way logo.

Chúng tôi rất vui vì bạn đã ở đây! Các tổ chức cùng chí hướng có thể sử dụng tình nguyện viên để tạo ra tác động tập thể. Bạn có thể tự hỏi mình, điều đó có nghĩa là gì?Nếu bạn quan tâm đến hoạt động tình nguyện nhưng không biết những gì có sẵn hoặc bạn không chắc chắn làm thế nào để tìm một tổ chức sẽ làm việc với bạn để phù hợp với lịch trình thời gian, kỹ năng hoặc nhu cầu của bạn, chúng tôi có thể giúp họ tìm thấy bạn ! Điền vào biểu mẫu tình nguyện và chúng tôi sẽ chia sẻ sở thích, kỹ năng và lịch trình của bạn với tất cả các tổ chức thanh niên phi lợi nhuận đã được phê duyệt tại địa phương hiện đang tìm kiếm tình nguyện viên giống như bạn!

Ai có thể trở thành tình nguyện viênTình nguyện viên có thể là bất kỳ ai từ 15 tuổi trở lên. Tất cả lý lịch, sở thích và kinh nghiệm sẽ được xem xét để giúp các tổ chức tìm được công việc phù hợp.* Xin lưu ý rằng chỉ vì bạn điền vào biểu mẫu của chúng tôi không đảm bảo tổ chức sẽ gọi lại. Điều này chỉ đơn giản là cho phép họ thấy bạn sẵn sàng giúp đỡ.
  

Kiểm tra những câu chuyện thành công hiện tại của chúng tôi với các tổ chức đối tác và tình nguyện viên. 

bottom of page