top of page

Đối tác cộng đồng

Các Kết nối Tình nguyện viên sẽ không thể thực hiện được nếu không có các tổ chức đối tác cộng đồng tuyệt vời của chúng tôi. Các tổ chức này đã đáp ứng các tiêu chí mà chúng tôi đặt ra để tiếp cận danh sách các tình nguyện viên sẵn sàng của chúng tôi và liên tục tìm kiếm thêm những người khác để giúp hoàn thành một dự án hoặc nhiệm vụ. Cùng nhau, chúng tôi hy vọng sẽ truyền cảm hứng cho một cộng đồng có thể biến giấc mơ thành hiện thực. 

Jackson County United Way logo.
MHA_logo.jpg
Jackson County Boys and Girls club logo.
unnamed.jpg
Arc_JacksonCo_Color_Pos_JPG.jpg
Girls Inc of Jackson County logo

Tại sao tất cả chúng ta     Seymour, Indiana:

bottom of page