top of page
Image by Austin Kehmeier

Tình nguyện viên!

Trước hết, cảm ơn bạn!

Bạn bước ra khỏi thói quen hàng ngày để giúp đỡ tình nguyện viên và đền đáp thực sự có ý nghĩa rất lớn đối với chúng tôi và cộng đồng này. Chúng tôi rất vui khi giúp những người tuyệt vời, giống như bạn, tìm cách tạo ra tác động theo những cách có lợi cho những người cần nó nhất. 

Khi lớn lên, bạn sẽ phát hiện ra rằng mình có hai bàn tay - một tay để giúp đỡ bản thân, tay kia để giúp đỡ người khác.
- Audrey Hepburn

"

"

Bạn có phải là người đang tìm cách làm tình nguyện viên ở Hạt Jackson, Indiana?
Vui lòng điền vào biểu mẫu này để hoàn thành để được thêm vào cơ sở dữ liệu tình nguyện của chúng tôi.

Nếu bạn là thành viên của một đội, tổ chức hoặc gia đình muốn làm tình nguyện viên, vui lòng xem Biểu mẫu Tình nguyện viên của Nhóm của chúng tôi.


* Tình nguyện viên Kết nối không đảm bảo bạn sẽ được liên hệ.

bottom of page